FORMULARI D’INSCRIPCIONS I CONSULTES (CATALÀ/CASTELLANO)


(CATALÀ)

INSCRIPCIONS: Omple el següent formulari i rebràs un correu electrònic amb les instruccions i les dades bancàries on ingressar 50 euros en concepte de reserva de plaça. 

RESERVA DE PLAÇA:La reserva de plaça serà efectiva un cop realitzat l’ingrés de 50 euros. En cas que a la fi no puguis assistir, aquesta serà retornada si ens avises amb una antelació de 5 dies previs a l’inici de taller.

CONTACTE: contacte@mirades.es
Si tens alguna consulta, també la pots vehicular a través del formulari. En breu ens posarem en contacte amb tu a través del correu electrònic o, si ens especifiques el teu telèfon, et truquem per resoldre la teva consulta.


(CASTELLANO)

INSCRIPCIONES: Llena el siguiente formulario y recibirás un correo electrónico con las instrucciones y los datos bancarios donde ingresar 50 euros en concepto de reserva de plaza. 

RESERVA DE PLAZA: La reserva de plaza será efectiva una vez hecho el ingreso de 50 euros. Si al final no puedes asistir, ésta será devuelta si nos avisas con una antelación de 5 días previos al inicio de taller

CONTACTO: contacte@mirades.es
Si tienes alguna consulta, también la puedes vehicular a través del formulario. En breve nos pondremos en contacto contigo a través del correo electrónico o, si nos especificas tu teléfono, te llamamos para resolver tu consulta.


TALLER DRAGON DREAMING: INFORMACIÓ I PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ (CATALÀ/CASTELLANO)


(CATALÀ)

TALLER INTRODUCTORI DRAGON DREAMING
REUS – Camp de Tarragona
26, 27 i 28 d’octubre 2018

OBJECTIUS: Que t’emportaràs en aquest taller?
⦁ Aprendre a utilitzar estratègies innovadores de disseny participatiu.
⦁ Establir objectius, meta i pla de tasques a través de la intel·ligència col·lectiva.
⦁ Obtenir eines per millorar la comunicació, la confiança i el treball en equip.
⦁ Integrar la celebració i l’aprenentatge dins dels processos de treball.

METODOLOGIA: Quina serà la dinàmica del taller?
El taller combina teoria amb dinàmiques participatives i vivencials

PERSONES DESTINATÀRIES: Per a qui és aquest taller?
El taller està dirigit a persones, grups o equips que estiguin interessades en construir una cultura més conscient cap a si mateixos i el seu entorn.

PROFESSORAT: Qui facilitarà aquest taller?
Joan Pellicer Capel i Xavier Santotomás Mena.

DATES: 26, 27 i 28 d’octubre del 2018

HORARIS: divendres de 18 a 21h, dissabte de 9:30 a 14h i de 15:30 a 18:30h, diumenge de 9:30 a 14h i de 15:30 a 18:30h.

LLOC DE REALITZACIÓ: Reus (Tarragona) Local AAVV Sant Jordi (Cr. Vidal, núm. 11 – cantonada amb carrer Alt de Sant Pere)

INVERSIÓ: Inclou: taller 2,5 dies + coffe breaks + DDLab* (*1 sessió “post-taller” per donar seguiment al camí d’aprenentatge de Dragon Dreaming.)

⦁ 130 euros. Fins al 30 de setembre.
⦁ 150 euros . Després del 30 de setembre.
⦁ 120 euros. Per persona per grups de mínim tres participants.

S’accepta el pagament amb moneda social. Condicions a convenir.

Valor solidari: Si et sents cridat per la proposta i tens dificultat per assumir la inversió, tens fins al 30 de setembre per contactar amb nosaltres i ho valorarem. Si pots aportar més, la teva donació servirà per becar a persones amb dificultats per assumir la inversió.

INSCRIPCIONS: Omple el formulari a http://www.mirades.es/blog/formulari-dinscripcions-i-consultes/ i rebràs un correu electrònic amb les instruccions i les dades bancàries on ingressar 50 euros en concepte de reserva de plaça.

RESERVA DE PLAÇA: La reserva de plaça serà efectiva un cop realitzat l’ingrés de 50 euros. En cas que a la fi no puguis assistir, aquesta serà retornada si ens avises amb una antelació de 5 dies previs a l’inici de taller.

CONTACTE: contacte@mirades.es
Si tens alguna consulta, també la pots vehicular a través del formulari d’inscripció en l’apartat corresponent. En breu ens posarem en contacte amb tu a través del correu electrònic o, si ens especifiques el teu telèfon, et truquem per resoldre la teva consulta.

DRAGON DREAMING:
una metodologia innovadora per dissenyar millors projectes

Com podem maximitzar els nostres potencials creatius en una escala que mai s’ha intentat abans?

En un món en constant canvi i ràpida evolució, la sostenibilitat a llarg termini de les nostres relacions, projectes i comunitats pot resultar una tasca complexa. Per a això es fa necessari desenvolupar estratègies flexibles, creatives i innovadores que ens serveixin de pont cap a una cultura basada en la comunicació autèntica, la confiança en la intel·ligència col·lectiva i el respecte per les nostres relacions i el nostre planeta.

Una filosofia de disseny integral per el desenvolupament de projectes creatius, col·laboratius i sostenibles per equips i organitzacions que desitjen el Gran Canvi (John Croft)

Dragon Dreaming ens pot acompanyar en la creació de projectes resilients i inspiradors que afavoreixin una cultura més sostenible i humana. El seu aprenentatge està basat en diferents àrees de coneixement: la teoria general de sistemes, teoria del caos, ecologia profunda, pensament complex, management i en la saviesa de les cultures aborígens australianes.

Dragon Dreaming ens aporta un marc holístic de treball en integrar quatre etapes en el procés, SOMIAR, PLANIFICAR, FER I CELEBRAR, que es pot aplicar a fins diversos, tant per a l’emprenedoria d’un projecte, la creació de nous serveis i productes o la implementació de canvis estructurals i de visió dins d’una organització.

Per obtenir més informació:
Dragon Dreaming en la2 de RTVE
http://www.dragondreaming.org/es
http://proyectosconscientes.org/la-empresa-como-templo-para-la-evolucion-de-la-vida/


(CASTELLANO)

TALLER INTRODUCTORIO DRAGON DREAMING
REUS – Camp de Tarragona
26, 27 y 28 de octubre 2018

OBJETIVOS: Que te llevarás en este taller?
⦁ Aprender a utilizar estrategias innovadoras de diseño participativo.
⦁ Establecer objetivos, meta y plan de tareas a través de la inteligencia colectiva.
⦁ Obtener herramientas para mejorar la comunicación, la confianza y el trabajo en equipo.
⦁ Integrar la celebración y el aprendizaje dentro de los procesos de trabajo.

METODOLOGÍA: ¿Cuál será la dinámica del taller?
El taller combina teoría con dinámicas participativas y vivenciales

PERSONAS DESTINATARIAS: ¿Para quién es este taller?
El taller está dirigido a personas, grupos o equipos interesados ​​en construir una cultura más consciente hacia sí mismos y su entorno.

PROFESORADO: ¿Quién facilitará este taller?
Joan Pellicer Capel y Xavier Santotomás Mena.

FECHAS: 26, 27 y 28 de octubre de 2018

HORARIOS: viernes de 18 a 21h, sábado de 9:30 a 14h y de 15:30 a 18: 30h, domingo de 9:30 a 14h y de 15:30 a 18: 30h.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Reus (Tarragona) Local de la AAVV Sant Jordi (Cr. Vidal, núm. 11 esquina con Calle Alt de Sant Pere)

INVERSIÓN: Incluye: taller 2,5 días + coffee breaks + DDLab * (* Una sesión “post-taller” para dar seguimiento al camino de aprendizaje de Dragon Dreaming.)
⦁ 130 euros. Hasta el 30 de septiembre.
⦁ 150 euros. Después del 30 de septiembre.
⦁ 120 euros. Por persona por grupos de mínimo tres participantes.

Se acepta el pago con moneda social. Condiciones a convenir.

Valor solidario: Si te sientes llamado por la propuesta y tienes dificultad para asumir la inversión, tienes hasta el 30 de septiembre para contactar con nosotros y lo valoraremos. Si puedes aportar más, tu donación servirá para becar a personas con dificultades para asumir la inversión.

INSCRIPCIONES: Llena el formulario en http://www.mirades.es/blog/formulari-dinscripcions-i-consultes/ y recibirás un correo electrónico con las instrucciones y los datos bancarios donde ingresar 50 euros en concepto de reserva de plaza.

RESERVA DE PLAZA: La reserva de plaza será efectiva una vez hecho el ingreso de 50 euros. Si al final no puedes asistir, ésta será devuelta si nos avisas con una antelación de 5 días previos al inicio de taller.

CONTACTO: contacte@mirades.es
Si tienes alguna consulta, también la puedes vehicular a través del formulario de inscripción en el apartado correspondiente. En breve nos pondremos en contacto contigo a través del correo electrónico o, si nos especificas tu teléfono, te llamamos para resolver tu consulta.

DRAGON DREAMING:
Una metodología innovadora para diseñar mejores proyectos.

¿Como podemos maximizar nuestros potenciales creativos en una escala que nunca se ha intentado antes?

En un mundo en constante cambio y rápida evolución, la sostenibilidad a largo plazo de nuestras relaciones, proyectos y comunidades puede resultar una tarea compleja. Para ello se hace necesario desarrollar estrategias flexibles, creativas e innovadoras que nos sirvan de puente hacia una cultura basada en la comunicación auténtica, la confianza en la inteligencia colectiva y el respeto por nuestras relaciones y nuestro planeta.

Una filosofía de diseño integral para el desarrollo de proyectos creativos, colaborativos y sostenibles para equipos y organizaciones que desean el Gran Cambio (John Croft)

Dragon Dreaming nos puede acompañar en la creación de proyectos resilientes e inspiradores que favorezcan una cultura más sostenible y humana. Su aprendizaje está basado en diferentes áreas de conocimiento: la teoría general de sistemas, teoría del caos, ecología profunda, pensamiento complejo, management y en la sabiduría de las culturas aborígenes australianas.

Dragon Dreaming nos aporta un marco holístico de trabajo en integrar cuatro etapas en el proceso, SOÑAR, PLANIFICAR, HACER Y CELEBRAR, que se puede aplicar a fines diversos, tanto para el emprendimiento de un proyecto, la creación de nuevos servicios y productos o la implementación de cambios estructurales y de visión dentro de una organización.

Para obtener más información
Dragon Dreaming en la2 de RTVE
http://www.dragondreaming.org/es
http://proyectosconscientes.org/la-empresa-como-templo-para-la-evolucion-de-la-vida/