Serveis

Des de MIRADES, perspectives transformadores t’ajudem a través dels següents serveis

ACOMPANYAMENTS

(coaching, dinamització, assessoria)

FORMACIÓ

Acompanyaments (coaching, dinamització, assessoria):

 • Coaching organitzacional (líders, col·lectivitats i equips).
 • Creativitat i indagació col·lectiva.
 • Planejament estratègic. Alineament entre visió i acció.
 • Facilitació de processos grupals (de relació i/o de tasca).
 • Processos participatius i de dinamització social. Desenvolupament comunitari.
 • Assessoria i consultoria en metodologies participatives i de treball grupal.
 • Etc.

Formació:

 • Lideratge (poder amb).
 • Coaching.
 • Intel·ligència emocional.
 • Habilitats personals.
 • Direcció d'equips.
 • Treball de processos.
 • Treball en equip i colideratge.
 • Gestió del temps.
 • Comunicació.
 • Resolució de conflictes, negociació i mediació. Convivència.
 • Definició d’objectius.
 • Planejament estratègic.
 • Participació i dinamització.
 • Tècniques d’indagació i de presa de decisions col·lectiva.
 • Sensibilització social i ambiental.
 • Desenvolupament comunitari.
 • Formació de formadors/es.
 • Etc.

Metodologia

Metodologia flexible i pràctica

Metodologia integral

Metodologia motivant

És flexible i pràctica:

 • Parteix d’un diagnòstic inicial a partir del qual s’adapten els continguts, els procediments i les metodologies.
 • Igualment, es treballa des de l’estratègia fenomenològica, és a dir, a partir de les experiències i els comentaris que van sorgint en cada moment del procés (són la matèria primera en el procés de desenvolupament personal i col·lectiu).
 • Es connecta la teoria amb allò que serà útil i aplicable per a produir valor.

És integral

 • El mètode emprat encara l'aprenentatge no sols amb la component mental-lingüística, sinó també amb la component emocional i la corporal.
 • Igualment s’inclouen recursos per als dos hemisferis del cervell.
 • S’integra el “saber” (conceptes, informació, teoria), el “voler” (motivació, actituds i aspectes emocionals) i el “poder” (habilitats i recursos personals).

És motivant

 • El progrés i les millores es poden vivenciar, de manera que passen a integrar-se com a part de la definició dels clients. Aquest fet els posiciona per continuar encarant els reptes amb energia.
 • Així mateix, en els processos grupals s’inclouen recursos per treballar de manera paral·lela als continguts, el procés de creació de grup. Aquest fet afavoreix el bon clima grupal i, a més, potencia les possibilitats d'aprenentatge.
 • S’utilitzen tècniques i metodologies participatives per a propiciar que el grup construeixi el seu propi aprenentatge de manera activa i en primera persona.
 • Es treballen els objectius de forma lúdica i divertida, al mateix torn que s’aprèn des de l’experiència.