Preguntes freqüents

AMB QUINS ENFOCS SE SUSTENTA EL MÈTODE DE MIRADES?

Si tens interès a conèixer quin és el meu mètode de treball, a continuació incloc una descripció de les diferents disciplines amb què em sostinc en el meu fer professional. En específic:


 • Facilitació de grups des de la perspectiva del Treball de Processos.
 • El Coaching Transformacional.
 • El Coaching sistèmic i d'altres metodologies de pensament sistèmic.
 • La Programació NeuroLingüística i el Coaching amb PNL.
 • Altres metodologies emprades (metodologies de participació, tècniques de creativitat i innovació, mètodes per a la resolució constructiva dels conflictes, tècniques de creixement personal, recursos de la pedagogia).

Si t'interessa saber-ne quelcom més, continua llegint...


FACILITACIÓ DE GRUPS DES DE LA PERSPECTIVA DEL TREBALL DE PROCESSOS

El treball de facilitació de grups, inclou treballar l’aspecte de les relacions (aprenentatge de la convivència) i l’aspecte tècnic metodològic (indagació col·lectiva, presa de decisions en grups, facilitació de reunions, etc).

Els recursos amb què es treballa en facilitació de grups compten amb un consistent marc teòric que inclou la psicologia Social, la Teoria de Sistemes Complexos, el Treball de Processos (A. Mindell), la Teoria Integral (K. Wilber), o la Comunicació No Violenta (M. Rosenberg), entre d’altres. Els recursos inclouen reflexions i metodologies per acompanyar en processos de transformació i apoderament personal i col•lectiva.

A nivell personal, per superar vells patrons relacionals, especialment aquells que ens fan ser desconfiats, reactius i moltes vegades agressius, i per desenvolupar una comunicació més empàtica i compassiva, a més d'una actitud creativa davant la vida. 

A nivell comunitari, per superar velles estructures d'organització col·lectiva, i crear organitzacions que imiten i sostenen la vida, creant espais adequats de participació, de treball cooperatiu i d'aprenentatge mutu.

Els professionals que m’han format (en procés) en facilitació de grups:

Jose Luis Escorihuela:

José Luis Escorihuela, ‘Ulisses’, és facilitador professional i educador en temes relacionats amb la sostenibilitat social. Llicenciat en Matemàtiques (Universitat de Saragossa) i Filosofia (Universitat de París-Sorbona), Postgrau en Història de la Ciència i Resolució de Conflictes. Membre fundador de Selba Vida Sostenible, una associació que té com a principal objectiu la difusió, formació i consultoria en formes de vida sostenible al món rural. Forma part del consell assessor de la Universitat Gaia Llatina i és membre actiu de Gaia Education, una organització internacional amb la missió de difondre una visió holística de la sostenibilitat. Col·labora en el Màster de Mediació de la Universitat de Saragossa. Actualment treballa com a facilitador, i imparteix un curs anual sobre Facilitació de Grups acreditat per l'Institut Internacional de Facilitació i Canvi (IIFAC).

Marta Porta:

És llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (1985) i Màster en Medi Ambient pel ICT. Va treballar durant més de 10 anys en l'àmbit de l'empresa privada, on va adquirir experiència en la creació d'equips de treball participatius i motivadors i en la gestió de reunions eficients. L’any 2004 va iniciar una formació en facilitació de grups i gestió de conflictes que s'ha anat ampliant fins avui a través de múltiples tallers i cursos. Avui dia es dedica a l'acompanyament de grups, la facilitació d'assemblees i reunions de diversos col·lectius i imparteix tallers sobre comunicació assertiva, gestió de conflictes i altres temes relacionats, utilitzant eines diverses com el joc, el teatre de l'oprimit o l'artteràpia.

COACHING TRANSFORMACIONAL

El coaching transformacional és una relació des de la cooperació on dues persones s’ajunten per co-crear noves accions vitals. En el marc d’aquesta relació professional, el/la Coach és expert/a en el canvi i, el/la Client en la seva pròpia vida o organització.

A partir d’una àrea de millora que es desitja treballar, el Coach, a través de converses transformadores que inclouen la completut de la persona (component mental-lingüística, component emocional i corporalitat) acompanya a qui és Client en l’assoliment de les seves aspiracions.

Alguns dels principis més rellevants que serveixen de marc del Coaching Transformacional:

 • L’ésser humà es constitueix en relació als altres, amb si mateix i amb el món. La interpretació que fa d’aquesta totalitat és totalment significativa per les possibilitats d’acció que li seran accessibles per liderar la seva pròpia vida en els diferents contextos on es desenvolupa.
 • Igualment, aquest té la possibilitat de revelar el seu potencial i inventar-se a sí mateix/a contínuament per crear una poderosa manera de viure en l’espai obert de la vida.
 • També pot aprendre una millor manera de tenir accés al seu propi talent, saviesa i creativitat. És un aprendre que encara no sols amb el seu cervell sinó també amb les seves emocions i corporalitat per respondre de manera més efectiva als desafiaments de l’entorn.

Els professionals que m’han format en aquest àmbit són:

Cristina Naughton:

Certificació en Coaching de la International Coach Federation i Newfield Network, i Màster en Desenvolupament Organitzacional de la American University. Ha proporcionat processos de canvi organitzacional i formació d’equips multidisciplinars d’alt rendiment en contextos d’alta gerència. Facilita processos de Coaching per a directius i executius multilingües d’organismes internacionals. Igualment, ha realitzat processos en Organitzacions No Governamentals, així com també acompanyaments en coaching personal. Dirigeix el Programa Formatiu de Coaching Transformacional de l’Institut Gestalt i supervisa projectes de Coaching Corporatiu a Espanya.

Altres formadors:

Igualment, he comptat amb un conjunt de Mentors experimentats. Entre d’altres: Michelle Butzbach, Mari Carmen Cortés, Ricardo Gàzquez, Antonio González i Mónica Adelungue.

COACHING SISTÈMIC

El coaching sistèmic, permet millors resultats tant en persones, com en unitats col•lectives i equips de treball de diversa índole.

La metodologia de treball resulta de la combinació de:

  1. Aprofitar la força de treballar amb la informació que aporta la imatge inicial de l’assumpte que el client pretén treballar (configuració sistèmica on es representen els diferents elements que formen part de l’assumpte i de com aquests es relacionen entre si).
  2. I la utilització de les preguntes poderoses, provinents de la disciplina del coaching.

Aquesta combinació ajuda al client a identificar elements del problema que no s’estaven tenint en compte i les relacions entre sí (i que, per tant, la seva omissió boicoteja la resolució del tema). Al mateix torn, des d’un diagnòstic inicial més complet, facilita que es revelin tan noves comprensions com també els recursos amb què el Client o Sistema-client compta per tal de transcendir l’estat-problema.

Els professionals que m’han format en el pensament sistèmic són:

Marta Ocampo:

Coach, Consultora de Recursos Humanos i Organizació. Ex gerent i directora de Recursos Humans i responsable d’implantar programes de Coaching a PriceWaterhouseCoopers i a IBM. Coach i formadora en Habilitats Directives de Directius i Gerents. Managing Director de Network Connections, des d’on realitza accions de consultoria i formació a través del coaching sistèmic i les constel•lacions organitzacionals. Així mateix, realitza processos de coaching personal.

Rosaria Simonne i Alba Corral:

Coach certificades, constel•ladores i terapeutes. Compten amb una trajectòria formativa consistent en l’àmbit del coaching sistèmic i les constel•lacions organitzacionals, entre d’altres. Dilatada experiència en el món de l’empresa en llocs de responsabilitat i actualment Directores de Farfala-coaching global. Realitzen accions de formació i acompanyen en processos de Coaching individual i d’equip a diferents empreses i organitzacions. La metodologia des de què treballen ha estat reconeguda per la innovació, i per l’efectivitat i utilitat, a través d’un premi a Rosaria Simonne per part de Foment de Treball.

Altres formadors:

La formació en aquest mètode ha estat complementada amb workshops en les àrees d’acompanyament personal, laboral, organitzacional i la pedagogia; facilitats per referents nacionals i internacionals (Guillermo Echegaray, Joan Garriga, Maria Guzman, Marina Solsona, Alfonso Malpica, Angelica Oliveras, Bert i Sophie Hellinger, Sylvia Kabelka, Marianne Franke-Gricksch, i Illse Gschwend).

PROGRAMACIÓ NEURO-LINGUÍSTICA (PNL)

La PNL és una metodologia que es crea de la mà de John Grinder i de Richard Bandler. Els seus creadors es van preguntar la raó per la qual unes persones tenen un èxit rellevant i, en canvi, moltes altres, amb preparacions similars, no l’obtenen.

Després d’observar i modelar a un grup de persones que en aquell moment eren considerades uns genis en les seves respectives àrees de desenvolupament, van arribar a destil•lar un primer embrió de la PNL, que s’ha anat perfeccionant amb el temps.

La PNL és l’art i la ciència de l’excel•lència personal. Estudia els processos a través dels quals, les persones pensem, aprenem, actuem, organitzem les nostres informacions internes, obtenim recursos i canviem.

Algunes de les pressuposicions en què es fonamenta són:

 • Tot comportament té una intenció positiva per la persona que el du a terme i, les persones, busquem satisfer-les a través dels nostres comportaments. Tanmateix, a vegades, el comportament que generem per tal de satisfer aquestes intencions, té impactes negatius en nosaltres mateixos i en els entorns en què ens movem. En qualsevol cas, la PNL considera que tota persona selecciona l’alternativa més bona d’entre les que té disponibles en un moment donat.
 • Així mateix, un comportament només té sentit en el context en què es produeix.
 • La manera més eficaç d’aconseguir canvis de comportament consisteix a obtenir vies d’actuació noves, és a dir, trobar noves opcions que a la vegada que satisfan la intenció positiva que perseguim, els impactes en nosaltres mateixos i en l’entorn resulten possibilitadors.
 • La qualitat de la comunicació i de les nostres accions és la resposta que s’obté. Així, aquesta disciplina sosté que si fas sempre el mateix, obtindràs els mateixos resultats. En aquest sentit, la PNL planteja com no hi ha fracassos, sinó que hi ha resultats. Considerant aquest marc, aquesta disciplina ens convida a provar de fer noves coses, quan allò que fem no funciona.
 • Percebem la realitat del món que ens envolta a través de filtres subjectius. És a dir, ens fem pel•lícules i mapes d’allò que passa en el nostre entorn. La PNL es fonamenta en el principi segons el qual “el mapa no és el territori”.
 • Cada persona té en el seu interior tots els recursos que li calen per assolir els objectius realistes que es proposarà en la vida. Entre d’altres, els pensaments i la forma de les expressions lingüístiques (relacionat amb les creences que posseïm) tenen el poder de crear realitat.

Els professionals que m’han format en aquest àmbit són:

Allan Ferraz Santos:

Màster Trainer per la NLP University de Robert Dilts. NLP Trainer per la Grinder & Associates i per The Society of NLP Programming de Richard Bandler. Health Qualified Presenter per la NLP University i coordinador de NLP and Health Certification Training a Brasil. Director de Synapsis (Brasil). Coach i Consultor personal i organitzacional. Membre d’honor de la AEPNL.

Chus Gutiérrez:

Consultora i coach organitzacional. Llicenciada en psicologia. Màster en Anàlisis i Conducció de grups. Trainer diplomada en PNL i coaching.

ALTRES METODOLOGIES EMPRADES

Finalment, en la metodologia que utilitzo en els projectes professionals que desenvolupo, incloc paradigmes i mètodes, provinents de diversos camps relacionats amb el desenvolupament humà, ja sigui en l’àmbit individual o sigui en el col•lectiu. Entre d’altres:

 • Tècniques i metodologies de participació ciutadana i desenvolupament comunitari.
 • Recursos de la dinàmica de grups i tècniques creatives d’innovació col•lectiva.
 • Recursos provinents de disciplines que investiguen els conflictes i les vies constructives de resolució.
 • Recursos provinents de disciplines relacionades amb el creixement personal.
 • Recursos provinents de paradigmes de renovació pedagògica.

PERQUÈ FORMAR-SE O INICIAR UN PROCÉS D’ACOMPANYAMENT AMB “MIRADES, PERSPECTIVES TRANSFORMADORES”?

A “MIRADES, Perspectives transformadores” emprem una metodologia que inspira a passar a l’acció i estimula a produir millors resultats. Partint de la necessitat d’intervenció (moment actual) es defineixen els resultats de valor a què s’aspira, i s’hi actua en conseqüència. Es tracta d’una metodologia orientada a passar a l’acció per concretar objectius personals i col·lectius, atenent també tant els processos com les persones implicades.

En aquest context, acompanyo a persones i a col·lectivitats a descobrir “noves mirades” més possibilitadores, en particular propiciant una major claredat en les opcions amb què es compta en un context donat i estimulant a passar a l’acció.

Igualment, a MIRADES sabem que no és el mateix conèixer i saber a nivell intel·lectual, que implementar allò que sabem en els entorns que ens són propis. Per què és això? És perquè el 80% de les habilitats tenen a veure amb la psicologia i només el 20% té a veure amb la mecànica.

És per aquest motiu que atenem a dissenys integrals en els projectes desenvolupats. El mètode utilitzat a MIRADES s’enfoca a facilitar l’obertura i al fet d’estar disponible per a treure un bon partit a la inversió feta. Els serveis es dissenyen amb la idea de facilitar el fet d’extreure descobriments valuosos “en primera persona” i insights amb un major impacte pel que fa a la integració de l’aprenentatge i a l’aplicació en els contextos propis dels clients.

En definitiva, es tracta d’una porta que; en funció de la recerca; permet planificar objectius, identificar propòsits, concretar metes i efectivitzar accions, travessar canvis, millorar les relacions de convivència, passar de la intenció a l’acció, una major excel·lència personal o col·lectiva, millorar la capacitat de lideratge, millorar la capacitat de colideratge i el treball en equip, etc.

A través del procés que acordem, sigui quin sigui, profunditzarem en l’aprenentatge personal i/o col·lectiu, i assolirem una major qualitat en la relació persones-processos-resultats.


COM SÉ SI ELS MÈTODES DE MIRADES S’ESCAUEN A ALLÒ QUE NECESSITO/EM?

Des de MIRADES, PERSPECTIVES TRANSFORMADORES ofereixo periòdicament xerrades i tallers, sense cap cost per als participants. Igualment, si s’escau, també em desplaço a espais específics on se’m sol·licita una demostració gratuïta.

Tinc tanta convicció en allò que ofereixo que he ideat aquesta manera per posar-ho ben fàcil. Sol·licita informació de les xerrades i tallers programats. Jo ho poso fàcil, el compromís per passar a l’acció és vostre. Assistint-hi es pot comprovar en primera persona el valor en allò que ofereixo sense risc. Puc garantir que qui ve s’emporta inspiracions i recursos de valor de ràpida aplicació.

En tot cas, a continuació donc unes pistes amb la intenció de facilitar el valorar si el meu mètode s’escau per a vosaltres.

La veritat és que seria ideal que com a professional fos capaç d’acompanyar a qualsevol persona, equip, organització, xarxa o comunitat a potenciar els seus resultats.

Malauradament, això no és així.

En aquest context, si sou un grup (o persona amb un dels rols descrits en l’apartat “A qui ajudo”) interessats en els meus serveis, cal que tingueu en compte que és necessari que existeixi una àrea de millora que es desitgi treballar. En aquest sentit, el que ofereixo, està DIRIGIT A persones i col·lectivitats compromeses a assolir millors resultats, tot atenent a les persones i als processos.

Així mateix, cal considerar que es requereix del Client o Sistema-Client que aquest tingui una definició de si mateix que l’ubiqui en la DISPOSICIÓ D’APRENENT. En aquest marc, s’entén com a aprenent la persona o col·lectivitat que manifesta en cert grau:

  1. Una inclinació a créixer i a desenvolupar-se. És a dir, es dóna una inclinació a observar, qüestionar i canviar principis de coherència constituents fins al moment.
  2. Una intuïció en relació a on es troba i a on vol arribar. D’alguna manera o altra, s’intueix l'existència de possibilitats que estan més enllà de l’horitzó d’opcions que es disposa fins al moment.
  3. Un compromís amb allò de valor a què aspira, a prendre decisions i a desenvolupar-se d’una nova manera. Així, la persona o col·lectiu adquireixen el compromís de fer un gir en la manera d'interpretar-se a sí i de com és el posicionament en el món real. La magnitud d’aquest compromís és el que fa canviar, sense cap dubte, els resultats que es produeixen.

Fins aquí, allò llegit fins al moment, RESSONA?

Si la resposta és afirmativa, la meva metodologia s’escau com a mètode per a vosaltres. Us convido a contactar amb mi per tal de conversar-ne.

Si no és el cas, allò que ofereixo no és el que us convé. La invitació és a continuar explorant per tal de trobeu un altre mètode que sí que sigui capaç d’oferir les respostes que busqueu.

I, en qualsevol cas, si necessiteu algun aclariment i/o ampliar alguna informació, no dubteu a contactar amb mi.


QUINES SÓN LES INFORMACIONS REFERIDES ALS ASPECTES PRÀCTICS DELS SERVEIS (DURADA, PERIODICITAT, HORARI, INVERSIÓ)?

D’una banda, les formacions poden tenir diferents durades, periodicitats, horaris i preus. Les qüestions pràctiques es defineixen en les comunicacions específiques dels cursos en qüestió. Els cursos s’agrupen en:

 • Tallers/píndores.
 • Cursos de mitja o llarga durada.

D’altra banda, en les formacions a mida, en les dinamitzacions i en els processos d’acompanyament, els aspectes pràctics els codecidirem plegats, en funció de les recerques específiques a què es vulgui donar resposta. Després d’una primera visita sense compromís, et definiré la metodologia i et desglossaré el pressupost corresponent. Un cop fet, et demanaré, dins un marge de temps acotat, la decisió definitiva entorn de si contractes els serveis de MIRADES.