Select Page

El meu nom és Núria Baldrich i sóc facilitadora de grups. Ajudo a organitzacions, xarxes i grups que creuen en les persones com un dels seus grans actius per aconseguir els seus propòsits, i que estan obertes a la innovació en els seus mètodes de treball per aconseguir els objectius comuns que es proposen. Les ajudo facilitant reunions de treball altament efectives i dissenyant processos participatius de planificació estratègica per alinear-se a l’objectiu perseguit. Les agrupacions a les que ja he ajudat han pogut experimentar formes de treball originals, estimulants i efectives.

El meu mètode d’acompanyament en els espais de treball conjunt estimula la creativitat per aconseguir el resultat previst per a una reunió donada o, en el cas de projectes de planificació estratègica, per definir el procés necessari des de la situació actual a la situació desitjada. En específic, el meu mètode aporta claredat i ordre, potència millors idees des de la intel·ligència col·lectiva, afavoreix un major compromís en la implementació, alhora que augmenta la satisfacció i permet un estalvi de temps i de recursos.

La meva promesa de valor adopta un enfocament diferent al de la majoria d’experts/es que existeixen. Està amanida amb una abundant creativitat per dissenyar un procés que combina diversió i productivitat, i que és únic i exclusiu per a cada intervenció.

Núria Baldrich i Mora

ACONSEGUEIX AQUESTS DOS RECURSOS D'ALT VALOR

 

MODELS I EINES D’ORGANITZACIÓ COL·LECTIVA
 Com aconseguir espais de treball col·lectiu efectius, sense desgastar-se en l’intent

ACONSEGUEIX ELS TEUS PROPÒSITS
 Com organitzar el teu temps i convertir-te en una persona altament efectiva

SUBSCRIU-TE I ACONSEGUEIX ELS DOS RECURSOS

 

Com aconseguir espais de treball col·lectiu efectius sense desgastar-se en l'intent i l'eina per ortganitzar el teu temps

T'has subscrit correctament. Revisa ara el teu correu electrònic (pot trigar alguns minuts i es pot donar el cas que no ho revis a la safata d'entrada principal)

Share This