El meu nom és Núria Baldrich i sóc facilitadora de grups. Ajudo a organitzacions, xarxes i grups que creuen en les persones com un dels seus grans actius per aconseguir els seus propòsits, i que estan obertes a la innovació en els seus mètodes de treball per aconseguir els objectius comuns que es proposen. Les ajudo facilitant reunions de treball altament efectives i dissenyant processos participatius de planificació estratègica per alinear-se a l’objectiu perseguit. Les agrupacions a les que ja he ajudat han pogut experimentar formes de treball originals, estimulants i efectives.

El meu mètode d’acompanyament en els espais de treball conjunt estimula la creativitat per aconseguir el resultat previst per a una reunió donada o, en el cas de projectes de planificació estratègica, per definir el procés necessari des de la situació actual a la situació desitjada. En específic, el meu mètode aporta claredat i ordre, potència millors idees des de la intel·ligència col·lectiva, afavoreix un major compromís en la implementació, alhora que augmenta la satisfacció i permet un estalvi de temps i de recursos.

La meva promesa de valor adopta un enfocament diferent al de la majoria d’experts/es que existeixen. Està amanida amb una abundant creativitat per dissenyar un procés que combina diversió i productivitat, i que és únic i exclusiu per a cada intervenció.

Núria Baldrich i Mora

ACONSEGUEIX AQUESTS DOS RECURSOS D'ALT VALOR

 

MODELS I EINES D’ORGANITZACIÓ COL·LECTIVA
 Com aconseguir espais de treball col·lectiu efectius, sense desgastar-se en l’intent

ACONSEGUEIX ELS TEUS PROPÒSITS
 Com organitzar el teu temps i convertir-te en una persona altament efectiva

SERVEIS

TESTIMONIS

Núria Ferrando Tarrech

Administració Pública

Pilar Masvidal

Participant en la formació Gestió de conflictes i Processos de Mediació.

“Per mi formar-me amb la Núria ha estat una experiència molt enriquidora. En destaco la manera de fer les classes i es nota un gran treball previ de preparació en les seves classes. La seva manera d’ensenyar m’ha ajudat a tenir molt clars els conceptes: exposa amb molta claredat i ho fa de manera molt amena. Són classes molt vivencials i amb moltíssimes dinàmiques que fan més comprensible la teoria. Per a ella és important que l’alumne que té el davant entengui el que està explicant. Aporta molts coneixements que obren horitzons a noves maneres de veure la relació amb tu mateix i els altres. Així, ha introduït un aspecte clau si un vol ser mediador, l’intens treball intrapersonal que has de fer, i ens ha explicat varies tècniques per a fer-lo. D’altra banda, també destaco el material que ens ha facilitat: està molt ben redactat i estructurat.

Coincidir amb la Núria ha estat molt motivador i enriquidor, i per a mi ha suposat un creixement personal intern. M’ha fet reflexionar molt sobre la forma com ens relacionem amb nosaltres mateixos i els altres, des d’una òptica que no m’havia plantejat mai. En particular, m’ha resultat molt motivador el descobriment de la Comunicació No Violenta.”

SUBSCRIU-TE I ACONSEGUEIX ELS DOS RECURSOS

 

Com aconseguir espais de treball col·lectiu efectius, sense desgastar-se en l'intent i l'eina per ortganitzar el teu temps

T'has subscrit correctament. Revisa ara el teu correu electrònic (pot trigar alguns minuts i es pot donar el cas que no ho revis a la safata d'entrada principal)

Share This