El meu nom és Núria Baldrich i sóc facilitadora de grups. Ajudo a organitzacions, xarxes i grups que creuen en les persones com un dels seus grans actius per aconseguir els seus propòsits, i que estan obertes a la innovació en els seus mètodes de treball per aconseguir els objectius comuns que es proposen. Les ajudo facilitant reunions de treball altament efectives i dissenyant processos participatius de planificació estratègica per alinear-se a l’objectiu perseguit. Les agrupacions a les que ja he ajudat han pogut experimentar formes de treball originals, estimulants i efectives.

El meu mètode d’acompanyament en els espais de treball conjunt estimula la creativitat per aconseguir el resultat previst per a una reunió donada o, en el cas de projectes de planificació estratègica, per definir el procés necessari des de la situació actual a la situació desitjada. En específic, el meu mètode aporta claredat i ordre, potència millors idees des de la intel·ligència col·lectiva, afavoreix un major compromís en la implementació, alhora que augmenta la satisfacció i permet un estalvi de temps i de recursos.

La meva promesa de valor adopta un enfocament diferent al de la majoria d’experts/es que existeixen. Està amanida amb una abundant creativitat per dissenyar un procés que combina diversió i productivitat, i que és únic i exclusiu per a cada intervenció.

Núria Baldrich i Mora

ACONSEGUEIX AQUESTS DOS RECURSOS D'ALT VALOR

 

MODELS I EINES D’ORGANITZACIÓ COL·LECTIVA
 Com aconseguir espais de treball col·lectiu efectius, sense desgastar-se en l’intent

ACONSEGUEIX ELS TEUS PROPÒSITS
 Com organitzar el teu temps i convertir-te en una persona altament efectiva

SERVEIS

TESTIMONIS

Bea Mesas

Membre de l’equip directiu de cafès CIANO

” Com a empresa familiar que som, no hem sabut separar la relació  empresa – família. Això ha fet que la  comunicació entre els membres de la família tingui certes tensions que afecten substancialment al dia a dia de la empresa.  La situació, a vegades, es fa molt incòmoda. Des de fa molt de temps sé que necessitem intervenció externa.

La proposta que ens van fer des de MIRADES, FACILITACIÓ DE GRUPS em va semblar molt bona idea, ja que per mi qualsevol iniciativa que pugui ajudar a millorar la relació empresa-família és valuosa.  Ha consistit en un taller de comunicació per millorar el clima laboral.

En altres ocasions he pogut assistir a intervencions de la Núria Baldrich i sempre m’ha semblat una persona molt eloqüent,  didàctica  i motivadora.  Per aquesta raó em va semblar una molt bona oportunitat poder fer un taller dirigit per ella. El taller s’ha focalitzat a ensenyar-nos tècniques de comunicació diferents a les que utilitzem habitualment entre els membres de la família.

Havent fet el taller me’n adono que, poc a poc, vaig integrant els conceptes que ens va explicar.  Realment, amb només tres horetes de taller, vaig ser conscient que, en moltes ocasions, la comunicació no fluïa en part per la meva manca d’empatia.  I això que sempre he cregut que era molt empàtica.  Des de llavors tinc eines per desbloquejar situacions que abans no tenia.  Durant el taller,  la Núria va saber portar molt bé el grup, es va saber adaptar a les nostres necessitats, fins i tot havent d’improvisar perquè la situació o requeria. També  va saber reconduir  de manera brillant alguns moments tensos que van sorgir pel fet de ser un grup amb relacions complicades. He de dir que amb la Núria  vam veure una llumeta  que, amb molta feina i esforç, pot ser capaç de ajudar-nos a millorar la relació família-empresa.  “

Núria Ferrando Tarrech

Administració Pública

Pilar Masvidal

Participant en la formació Gestió de conflictes i Processos de Mediació.

“Per mi formar-me amb la Núria ha estat una experiència molt enriquidora. En destaco la manera de fer les classes i es nota un gran treball previ de preparació en les seves classes. La seva manera d’ensenyar m’ha ajudat a tenir molt clars els conceptes: exposa amb molta claredat i ho fa de manera molt amena. Són classes molt vivencials i amb moltíssimes dinàmiques que fan més comprensible la teoria. Per a ella és important que l’alumne que té el davant entengui el que està explicant. Aporta molts coneixements que obren horitzons a noves maneres de veure la relació amb tu mateix i els altres. Així, ha introduït un aspecte clau si un vol ser mediador, l’intens treball intrapersonal que has de fer, i ens ha explicat varies tècniques per a fer-lo. D’altra banda, també destaco el material que ens ha facilitat: està molt ben redactat i estructurat.

Coincidir amb la Núria ha estat molt motivador i enriquidor, i per a mi ha suposat un creixement personal intern. M’ha fet reflexionar molt sobre la forma com ens relacionem amb nosaltres mateixos i els altres, des d’una òptica que no m’havia plantejat mai. En particular, m’ha resultat molt motivador el descobriment de la Comunicació No Violenta.”

SUBSCRIU-TE I ACONSEGUEIX ELS DOS RECURSOS

 

Com aconseguir espais de treball col·lectiu efectius, sense desgastar-se en l'intent i l'eina per ortganitzar el teu temps

T'has subscrit correctament. Revisa ara el teu correu electrònic (pot trigar alguns minuts i es pot donar el cas que no ho revis a la safata d'entrada principal)

Share This