Ajudo a persones i a grups (organitzacions o comunitats) a assolir el seu potencial i a posicionar-se millor davant els reptes que se’ls presenten. Entre d’altres, la manera en què ajudo és a través de:

 

  • Planejament estratègic: identificant prioritats, definint els objectius, dissenyant un Pla d’acció que estimuli a passar a l’acció.
  • Facilitacions en reunions/jornades de debat i de treball amb metodologies participatives i de creativitat/innovació grupal.
  • Facilitacions en processos grupals/organitzacionals/comunitaris en l’àmbit de les relacions (clima grupal, cohesió, convivència).
  • Processos de coaching.
  • Assessoria i consultoria.

SUBSCRIU-TE I ACONSEGUEIX ELS DOS RECURSOS

 

Com aconseguir espais de treball col·lectiu efectius, sense desgastar-se en l'intent i l'eina per ortganitzar el teu temps

T'has subscrit correctament. Revisa ara el teu correu electrònic (pot trigar alguns minuts i es pot donar el cas que no ho revis a la safata d'entrada principal)

Share This